Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

08/08/2019
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tin tức tuyển dụng hót

13/07/2015
Tin tức tuyển dụng hót

Lãnh Đạo Công Ty Đại Dương Làm Việc Tại Trung Quốc

13/07/2015
Hợp tác với Viện Ngô và Viện Lúa tại Quý Châu Trung Quốc tháng 8 năm 2017