Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Giống lúa chất lượng ĐD2

09/03/2015
Đến nay, giống lúa ĐD2 của Cty Giống Cây trồng Đại Dương đã “rải” khắp cả Miền Bắc và Tây Nguyên với khoảng 200 triệu ha mỗi năm, trở thành giống lúa dược nông dân Việt Nam tin dùng.