Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Giống lúa lai ba dòng Thục Hưng 12

- TGST: vụ xuân 130-135 ngày, vụ mùa 110-115 ngày

- Năng suất TB: 9-10 tấn/ha

- Gạo trong, cơm mềm, mùi thơm nhẹ

- Chống chịu tốt với đạo ôn và bạc lá