Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương được thành lập tháng 7 năm 2003. Trải qua 12 năm phát triển đến nay đã trở thành doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh giống lúa lai hàng đầu Việt 

 Những dấu mốc sự kiện quan trọng:

Ngày 10/07/2003, quyết định thành lập Công ty TNHH Giống Nghiệp Đại Dương, một trong những Công ty giống cây trồng có tuổi đời non trẻ ở Việt Nam.

Năm 2010 đổi thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương.

Ngày 10/10/2008 xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản có diện tích 600 m2.

Tháng 5/2012 xây dựng hệ thống kho bảo quản chế biến có diện tích trên 1000 m2.