Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

http://daiduongseed.com/index.php/tin-tac  Chuyến công tác kết hợp với công ty cp giống cây trồng Huế.

- Với mục tiêu kết hợp sản xuất giống ĐD2.
- Thăm mô hình khảo nghiệm các bộ sản phẩm giống mới.
- Thăm mô hình bố trí máy sấy.

   Một số hình ảnh: