Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

1.NGUỒN GỐC
Giống lúa lai ba dòng Đại Dương 1 có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
2. ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ xuân: 125 - 130 ngày
+ Vụ mùa: 105 - 110 ngày
- Năng suất TB: 75- 80 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 9 tấn/ha.
- Khối lượng P1000 hạt đạt 28 gram.
- Khả năng đẻ nhánh khỏe, tập trung, thích hợp trên chân đất vàn, vàn chũng.
- Khả năng chống đổ, chịu rét tốt, chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh hại chính.
- Bông dài, trỗ tập chung và thoát cổ bông nhanh, tỷ lệ hạt chắc cao.
- Hạt gạo trong, dài, ít bạc bụng. Cơm trắng, mềm, rẻo ngon, có mùi thơm nhẹ.
3.THỜI VỤ
Thời vụ gieo cấy cụ thể áp dụng theo lịch gieo cấy của từng địa phương.
Thường vụ xuân muộn: 5/2 – 25/2
Vụ mùa sớm: 10/6 – 20/6
4. NGÂM Ủ
- Dùng nước sạch để ngâm hạt giống.
- Thời gian ngâm: nếu thời tiết ấm 25- 30ºC ngâm từ 12 đến 14 tiếng, nếu thời tiết lạnh 15- 20ºC ngâm từ 18 đến 24 tiếng, khi ngâm cứ 6- 8 tiếng thay nước một lần. - Khi hạt thóc no nước thì đem đãi sạch, để ráo nước rồi đem ủ (Lưu ý: không ủ trong bao tải dứa hoăc túi nilon), trong quá trình ủ thường xuyên kiểm tra giữ đủ ấm, đủ ẩm.
- Khi mầm dài bằng ½ hạt thóc thì đem gieo.
5. MẬT ĐỘ CẤY
Cấy 35- 40 khóm/m2, cấy 1- 2 dảnh/khóm, cấy nông tay

6. PHÂN BÓN
6.1. Phân Bón

Loại phân Sào Bắc bộ 360 m2 Sào Trung bộ 500 m2 ha 10.000 m2
Phân chuồng 400- 500 kg 500- 600 kg 8- 10 tấn
Phân lân 18- 20 kg 20- 25 kg 400- 450 kg
Phân đạm 8- 9 kg 10- 12 kg 200- 250 kg
Phân kali 7- 8 kg 9- 11 kg 180- 220 kg
Chú ý: Vụ mùa lượng đạm giảm 10– 15%, tăng lượng kali 10 – 15%.
CÁH BÓN
- Bón lót: toàn bộ phân chuồng, phân lân, 30% phân đạm + 20% kali.
- Bón thúc đợt 1: sau cấy 7- 15 ngày khi lúa bến rễ hồi xanh, bón 50% phân đạm và 40% phân kali.
- Bón thúc đợt 2: trước trỗ 18 - 20 ngày, bón toàn bộ lượng phân còn lại.
6.2. Phân hỗn hợp

Loại phân Sào Bắc bộ (360m2)
Phân chuồng: 300- 360 kg Bón lót toàn bộ phân chuồng và 20-25kg phân hỗn hợp 5:10:3
NPK(5:10:3): 20-25kg Bón thúc đẻ (khi lúa bén rễ hồi xanh): 15-17kg phân hỗn hợp 12:5:10
NPK(12:5:10):15-17kg Bón thúc đòng (khi lúa đứng cái): bón 2-3kg KCl
KCl: 2-3kg Chú ý: nếu không có phân chuồng thì thay bằng 20-30kg phân vi sinh hữu cơ

7. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm các loại sâu bệnh để phòng trừ kịp thời.