Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Mục tiêu của công ty phấn đấu đến năm 2020 sẽ đưa nhà máy vào hoạt động và xuất khẩu gạo.