Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Đặc điểm :
- Nguồn gốc: là giống lúa thuần có nguồn gốc từ Trung Quốc, được tuyển chọn và sản xuất tại Việt Nam.
- Thời gian sinh trưởng:

+ Vụ xuân: 120- 125 ngày
+ Vụ mùa: 100- 105 ngày
- Khả năng đẻ nhánh khỏe, chịu rét tốt.
- Cứng cây, khả năng chống đổ tốt và chống chịu tốt với bệnh bạc lá và đạo ôn.
- Thích ứng rộng chồng được nhiều vụ trong năm.
- Tỷ lệ hạt trắc trên bông cao, hạt thon dài, chất lượng gạo tốt.
- Bông to dài, hạt sếp sít, trọng lượng 1000 hạt 20gram, trỗ nhanh và thoát cổ bông.
- Chất lượng gạo tốt, không bạc bụng, cơm mềm dẻo, đậm cơm,
- Năng suất TB: 65-70 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 75-80 tạ/ha.
- Chất lượng gạo tốt, trọng lượng P1000 hạt 20gram.cơm mềm dẻo, đậm cơm.