Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỐNG :
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ xuân: 130 – 135 ngày
+ Vụ mùa: 110 - 115 ngày
- Năng suất TB: 80- 85 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 10tấn/ha.
- Khối lượng P1000 hạt đạt 28 gram.
- Khả năng đẻ nhánh khỏe, tập trung, thích hợp trên chân đất vàn, vàn chũng.
- Khả năng chống đổ, chịu rét tốt, chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh hại chính, đặc biệt là bạc lá vụ mùa.
- Bông to dài, hạt sếp sít, trỗ tập chung và thoát cổ bông nhanh, tỷ lệ hạt chắc cao.
- Hạt gạo trong, dài, ít bạc bụng. Cơm trắng, mềm, rẻo ngon.