Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

 

 

Hội thảo đầu bờ

 

ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ xuân: 125 - 130 ngày
+ Vụ mùa: 105 - 110 ngày
- Năng suất TB: 75- 80 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 9 tấn/ha.
- Khối lượng P1000 hạt đạt 28 gram.
- Khả năng đẻ nhánh khỏe, tập trung, thích hợp trên chân đất vàn, vàn chũng.
- Khả năng chống đổ, chịu rét tốt, chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh hại chính.
- Bông dài, trỗ tập chung và thoát cổ bông nhanh, tỷ lệ hạt chắc cao.
- Hạt gạo trong, dài, ít bạc bụng. Cơm trắng, mềm, rẻo ngon, có mùi thơm nhẹ.