Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

Gạo ĐD2

Gạo ĐD2 là gạo do công ty sản xuất, hiện tại công ty đã và đang phát triển đầu ra của gạo ĐD2 cho người nông dân.