Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương

Vietnamese Chinese (Simplified) English

1. Daiduongseed:
Tập trung đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật . Đặc biệt phối hợp với các Viện, các trường ĐH, các cơ sở nghiên cứu để tạo ra các giống cây trồng mới đáp ứng yêu cầu phát triển của sản xuất. 
2.  Các đơn vị hợp tác:
- Viện KHNN Việt Nam (VAAS)
- Học viện nông nghiệp Việt Nam.
- Viện Di truyền Nông nghiệp
- Viện Cây lương thực và cây thực phẩm
- Trường ĐHNN Tứ Xuyên - Trung Quốc
- Các nhà khoa học trong và ngoài nước...
3. Công ty có quan hệ hợp tác nghiên cứu, khảo nghiệm, trình diễn, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT giống cây trồng với các công ty, tổ chức quốc tế:
· Hợp tác với : Lào – Campuchia – Thái Lan – Malaysia
· Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng KHKT, thương mại đối lưu với các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ như:

- Công ty TNHH giống cây trồng Thục Hưng - Tứ Xuyên - Trung Quốc
- Công ty TNHH công nghệ cao Xuyên Nông - Tứ Xuyên - Trung Quốc
- Công ty TNHH giống cây trồng công nghệ cao Winall - An Huy - TQ
- Công ty giống cây trồng Advanta - Ấn Độ